Katarzyna-Chełmecka-600

Mgr Katarzyna Chełmecka

Specjalizacje: Psychoterapia indywidualna, Psychoterapia dzieci i młodzieży, Psychoterapia małżeńska/par, Poradnictwo psychoonkologiczne, Ocena psychologiczna, Coaching.

Przyjmuje: od pon. do pt.- 15:00- 20:00

Kontakt – rejestracja: 690 878 685,
e-mail: katarzyna.chelmecka@gmail.com

Do bycia psychoterapeutą skłoniła mnie wiara, że każdy z nas posiada zasoby i potencjał
do odnajdywania harmonii we własnym życiu.

Z zawodu jestem psychologiem i nadal poszerzam swoją wiedzę w dziedzinie psychologii prowadząc badania naukowe w ramach studiów doktoranckich w Instytucie Psychologii Katolickiego Uniwersytetu Lubelskiego. Jestem również psychoterapeutką w trakcie szkolenia w Polskim Instytucie Psychoterapii Integratywnej w Krakowie. Tytuł coacha uzyskałam w Erickson College International. Uczestniczę także w specjalistycznych kursach, szkoleniach i seminariach, w celu podnoszenia swoich kwalifikacji.

Ukończyła między innymi szkolenie z:

 • „Rozwój osobisty stopień I- praca z myślami i celami”
 • „IntegratywnaMetaSystemowa Psychoterapia Depresji”
 • „Choroba i Śmierć- od walki i lęku do spokoju i miłości”
 • „Integratywna Metasystemowa Psychoterapia Krótkoterminowa”
 • „Metasystemowa psychoterapia uzależnień”
 •  „Pomóc rodzinie i przetrwać”
 • „Ogień motywacji”
 • „Diagnoza kliniczna DSM-IV-TR i nowości z DSM-5”

Doświadczenie zawodowe zdobywałam i zdobywałam pracując z rodzinami i pacjentami
w hospicjum domowym oraz w długoterminowej opiece domowej.

W pracy psychoterapeutycznej integruję techniki i metody różnych szkół terapeutycznych, dobierając je pod względem specyfiki problemów pacjenta, jego potrzeb oraz możliwości.

Prowadzę psychoterapię:

 • indywidualną
 • małżeńską / par
 • dzieci i młodzieży

Oferuję również:

 • poradnictwo psychoonkologiczne
 • coaching
 • ocenę psychologiczną
 • diagnostykę

Zajmuję się pomocą i wsparciem między innymi w:

 • zaburzeniach emocjonalnych
 • zaburzeniach osobowości
 • zaburzeniach lękowych
 • zaburzeniach okresu dojrzewania
 • zaburzeniach odżywiania
 • zaburzeniach snu
 • zaburzeniach adaptacyjnych
 • zaburzeniach somatycznych
 • kryzysach w związku
 • kryzysach emocjonalny
 • depresji
 • niskim poczuciu własnej wartości
 • problemach z akceptacją siebie
 • problemach egzystencjalnych
 • problemach ze śmiercią bliskiej osoby

Certyfikaty i zaświadczenia