Marta

Psychoterapeuta rekomendowany przez Polskie Towarzystwo Psychoterapii Integratywnej (PTPI).

Wykształcenie psychologiczne, jak i pedagogiczne zdobyła na Katolickim Uniwersytecie Lubelskim, a następnie podjęła dalsze kształcenie w zakresie psychoterapii w Polskim Instytucie Psychoterapii Integratywnej w Krakowie. Ukończyła 4-letnie Studium Psychoterapii Integratywnej oraz liczne szkolenia i warsztaty z zakresu:

 • psychoterapii depresji
 • psychoterapii zaburzeń lękowych,
 • psychoterapii krótkoterminowej,
 • pracy z ciałem,
 • diagnozy w oparciu o DSM-IV-TR.

Doświadczenie zawodowe zdobywała na oddziale Szpitala Neuropsychiatrycznego im. Prof. M. Kaczyńskiego w Lublinie, w Dziecięcym Szpitalu Klinicznym w Klinice Pediatrii, Endokrynologii i Neurologii w Lublinie, w Przychodniach, Poradniach Zdrowia Psychicznego w Lublinie, Tarnowie i Nowym Sączu oraz prowadząc prywatną praktykę. Współpracowała z Kliniką Rozrodczości i Andrologii AM w Lublinie oraz NZOZ OVUM Rozrodczość i Andrologia w Lublinie.

Aktualnie uczestniczy w szkoleniu certyfikacyjnym Polskiego Towarzystwa Psychoterapii Integratywnej. Pracuje pod superwizją certyfikowanych psychoterapeutów przy Polskim Instytucie Psychoterapii Integratywnej w Krakowie. Członek Polskiego Towarzystwa Psychoterapii Integratywnej. Przestrzega kodeksu etycznego Polskiego Towarzystwa Psychoterapii Integratywnej, Polskiej Federacji Psychoterapii oraz European Association for Psychoterapy.

Jak pracuję

W pracy z pacjentem wykorzystuję rozległe możliwości, jakie daje psychoterapia integratywna. Czerpie ona z dorobku głównych szkół psychoterapii, m. in. psychodynamicznej, systemowej, poznawczej, psychosomatoterapii, Gestalt, egzystencjalnej, psychologii procesu, i łączy je dając większą, nową jakość. Stosuję także pracę z ciałem i pracę z oddechem. W pracy psychoterapeutycznej dopasowuję formę psychoterapii do motywacji i potencjału pacjenta.

Kontakt

dr Marta Brachowicz

Telefon: 604 90 73 73

Poniedziałek-Środa, Piątek, godz. 10-20

 

Rejestracja telefoniczna codziennie od 8:00 do 20:00 (w sytuacji, gdy terapeuta nie odbiera telefonu, prosimy o pozostawienie wiadomości sms, terapeuta z Państwem się skontaktuje).

 

DLA KOGO PSYCHOTERAPIA

Zapraszamy osoby do skorzystania z psychoterapii, które poszukują pomocy w rozmaitych problemach i objawach. Przykładowe sytuacje, w których mogą Państwo uzyskać pomoc:

 • Kryzysy emocjonalne
 • Chęć poprawy jakości życia
 • Dolegliwości somatyczne, które nie mają podstaw fizjologicznych
 • Stany lękowe, napady paniki
 • Zaburzenia depresyjne i lękowe
 • Myśli samobójcze
 • Problemy ze snem
 • Zaburzenia jedzenia – bulimia, anoreksja, objadanie się
 • Otyłość
 • Problemy w związku, w rodzinie, w innych ważnych relacjach
 • Trudności w utworzeniu szczęśliwego związku
 • Problemy z dziećmi
 • Stresy i problemy związane z pracą zawodową albo nauką
 • Problemy egzystencjalne – lęk przed śmiercią, samotność, brak sensu życia
 • Sytuacje kryzysowe, bolesne przeżycia, utrata bliskiej osoby
 • Uzależnienia od nałogowych zachowań m.in. od hazardu, seksu, internetu
 • Obsesje
 • Czynności przymusowe
 • Problemy z seksualnością, z orientacją seksualną
 • Problemy z niepłodnością
 • Problemy z akceptacją siebie

 

Oferta

Pierwsze kilka spotkań to wstępne konsultacje psychoterapeutyczne. Konsultacje to czas, gdy pacjent i psychoterapeuta poznają się i wspólnie określają, na czym polega zgłaszana trudność. Psychoterapeuta poprzez diagnozę rozpoznaje, co pacjentowi jest najbardziej potrzebne i w czym psychoterapia może mu pomóc. Następnie proponuje psychoterapię opartą na tym rozpoznaniu. Właściwa psychoterapia rozpoczyna się po wstępnych konsultacjach, choć często bywa tak, że zmiana pojawia się już od pierwszych spotkań z terapeutą.

Psychoterapia polega na tym, że psychoterapeuta jest z pacjentem – rozmawiając lub nie – w taki sposób, by pacjent mógł bezpiecznie doświadczyć swoich uczuć, lepiej siebie zrozumieć lub wykształcić nowe umiejętności.

Psychoterapia indywidualna dorosłych – rozpoczyna się od konsultacji w czasie której, osoba przedstawia problem z jakim przychodzi, opisuje dolegliwości i objawy jakie jej towarzyszą. Celem tego spotkania jest lepsze zrozumienie zgłaszanej trudności. Konsultacja daje możliwość poznania terapeuty, który informuje, czy psychoterapia jest skutecznym rodzajem leczenia w zgłaszanej trudności. Może się okazać, że pacjent zostanie skierowany do innego specjalisty np. psychiatry czy lekarza innej specjalności. Konsultacja pozwala pacjentowi podjąć decyzję dotyczącą dalszej pracy psychoterapeutycznej. Ustalone zostają zasady, częstotliwość spotkań, forma płatności, forma odwoływania sesji, długość trwania terapii. Pacjent zostaje poinformowany o regulaminie obowiązującym w gabinecie. Konsultacja trwa zwykle od jednego do kilku spotkań 50 minutowych. Po zakończeniu etapu konsultacji i za zgodą osoby zainteresowanej rozpoczyna się psychoterapia.

Psychoterapia par/małżeńska – przeznaczona jest dla osób doświadczających trudności w związku miłosnym. To wspólna praca obojga partnerów z udziałem psychoterapeuty w celu poszerzenia świadomości siebie, wzajemnych potrzeb i oczekiwań wobec partnera, a także zrozumienie niekorzystnych wzorców zachowań i sposobów funkcjonowania. Psychoterapia daje możliwość rozwoju, uczenia się twórczego rozwiązywania konfliktów i jasnego komunikowania własnych myśli, uczuć i potrzeb. Aby rozpocząć psychoterapię par, konieczna jest zgoda obojga partnerów. Pierwsze spotkanie ma charakter konsultacji i może, choć nie musi zakończyć się decyzją pary o rozpoczęciu terapii.

Psychoterapia dzieci i młodzieży – terapia ta pomaga dzieciom (i ich rodzicom) poradzić sobie z trudnościami wynikającymi z zaburzeń pojawiających się w dzieciństwie lub w okresie dojrzewania. Dążymy do poprawy jego funkcjonowania w domu i w szkole, przedszkolu. Powody zgłoszenia mogą być różne, w tym m.in. :

 • agresja, autoagresja,
 • myśli lub próby samobójcze
 • trudności z uwagą i koncentracją
 • lęk, niepokój
 • obniżony nastrój
 • moczenie nocne
 • nadmierne jedzenie, objadanie się
 • spadek masy ciała, wymioty, odmawianie jedzenia
 • nadpobudliwość, nadruchliwość
 • brak wiary w siebie, niskie poczucie własnej wartości
 • wycofanie
 • uzależniania (od internetu, telefonu, nikotyny, alkoholu, środków psychoaktywnych itp.)
 • problemy wychowawcze
 • brak posłuszeństwa w stosunku do rodziców
 • wagary, ucieczki z domu
 • trudne sytuacje życiowe: śmierć rodziców, rozwody, separacje,
 • zakończenie przyjaźni, związku
 • stres

Psychoterapia grupowa – kierowana jest do osób doświadczających trudności w relacjach z innymi oraz w relacji ze sobą. Udział w grupie daje szansę poznania siebie, uzyskania od innych szerszych informacji zwrotnych, dowiedzenia się jak odbiera nas otoczenie. Dzięki uczestnictwu w niej, możemy uświadomić sobie skądbiorą się nasze trudności w kontaktach z innymi, nauczyć się wrażliwości i dbałości o relacje, a także otrzymać wsparcie. Skutkiem może być budowanie bardziej satysfakcjonujących relacji poza grupą. Psychoterapia sprzyja zwiększeniu wewnętrznej spójności, poczucia własnej wartości, a w konsekwencji życiu w większej zgodzie ze sobą.

Diagnostyka w zakresie m.in.:

funkcjonowania osobowościowego, emocjonalnego, motywacyjnego;

diagnoza sprawności intelektualnej (IQ);

deficytów otępiennych;

deficytów funkcji poznawczych (pamięci, uwagi, myślenia);

zaburzeń psychicznych.*

*Wydawanie opinii psychologicznych.

Certyfikaty i zaświadczenia